Kérjük, az alábbi információkat pontosan töltse ki –
ezzel nagyban hozzájárul megrendelésének gyors feldolgozásához!

MEGRENDELÉS
Mód: STANDARD
EXPRESSZ
GAZDASÁGOS
Dátum:
Megrendelés száma:
Saját referencia:
Partner kód:
ÜGYFÉL

Cég / Magánszemély

Szállítási cím
*Cég neve:
*Címe: *Irányítószám:
Város: Ország:
*Adóazonosító: Közösségi adószáma:
**Telefonszám: **Mobiltelefon:
Fax: **E-mail:
Kapcsolattartó személy
Megszólítás:    
*Keresztnév: *Vezetéknév:
Telefonszám: Mobiltelefon:
Fax: E-mail:
Számlázási cím

Megegyezik a szállítási címmel:

*Cég neve:
*Címe: *Irányítószám:
Város: Ország:
*Adóazonosító: Közösségi adószáma:
**Telefonszám: **Mobiltelefon:
Fax: **E-mail:
SÉRÜLT ADATHORDOZÓ
*Típus: Merevlemez
Lemez tömb (RAID)
Flash memória
Memóriakártya
CD
DVD
Hajlékony lemez
Szalag
Fájl
Egyéb
Hiba tünetei:
Akusztikus jelenségek
BIOS észlelési hibák
Operációs rendszer észlelési hibák
Fájlok, könyvtárak láthatóak
Nem tudom
Egyéb
   
   
   
   
   
Hiba oka:
Adattörlés
Adathordozó formázása
Partíció törölés
Rendszerhiba
Vírus fertőzés
Áramellátás meghibásodása
Túlfeszültség
Esés, ütés
Hardware hiba
Nincs nyilvánvaló ok
Nem tudom
Egyéb
 
   
 
Gyártó:
Modell:  
Sorozatszám:  
Mikor jelentkezett a hiba? Futtatás közben
Futtatás után
Kikapcsolt állapotban
Nem tudom
 
   
   
   
Operációs rendszer:  
Fájl rendszer: FAT12
FAT16
FAT32
NTFS
EXT2
EXT3
ReiserFS
XFS
HFS
HFS+
UFS
JFS
Netware tradicionális
Netware NSS
Nem tudom
Egyéb / több
Hiba leírása:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISSZAÁLLÍTANDÓ ADATOK
Kérjük, a lehető legpontosabban nevezze meg a kért adatok jellemzőit (könyvtárak nevei, fájlok, fájl típusok – például „Documents and Settings”, „Outlook posta”, „*.doc, *.xls"):
Hova mentsük le a visszaállított adatokat

Saját adathordozót bocsájtok rendelkezésre / Kérek új adathordozót

            Típus: Merevlemez
Flash memória
Egyéb
Gyártó:
Modell:
SZÁLLÍTÁS
Átvétel: Személyesen a DATARECOVERY-nél
DATARECOVERY kiszállás (ingyenes)
Postai úton / egyéb
Átadás: Személyesen a DATARECOVERY-nél
Postai úton / futárszolgálat
   
   
ÜZLETI FELTÉTELEK
Az űrlap kitöltésével Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat:
Az adatmentési folyamatot a hatályos törvényi előírások, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló törvény illetve a kereskedelmi törvény alapján végezzük. Az Ügyfél általi átvételt követően a ránk bízott adatokat legkésőbb 30 napon belül töröljük, beleértve a másolatokat illetve a biztonsági másolatokat is.
A nyújtott szolgáltatások természetéből adódóan az árakat mindig egyedi megegyezés alapján szabjuk meg. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltatónak az általa elvégzett tevékenység ellenértékét a telephelyén, legkésőbb a visszaállított adatok és/vagy adathordozó átadásakor készpénzben kell átadni. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az átutalással kapcsolatos összes költség az Ügyfelet terheli.
Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a jelen szerződési feltételekben megállapított árak, illetve a Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott vállalási árak mindig áfa nélkül értendőek. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a szerződéses órabér áfa nélkül 25000 Ft (31750 Ft áfával). Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Ügyfél a Szolgáltató részére az adathordozót működésképtelennek tekintett állapotban adja át és egyidejűleg minden egyes esetben megrendeli a sikeres adatmentés lehetőségét vizsgáló előzetes felmérést. A Szolgáltató az előzetes felmérést ingyenesen végzi el. Azonnali előzetes felmérés esetén a Szolgáltató az Ügyfélnek áfa nélkül 25000 Ft díjat (31750 Ft áfával) számol fel – az ezt követő expressz adatmentési eljárás lefolytatásának megrendelése esetén az Ügyfél áfa nélkül 25000 Ft (31750 Ft áfával) jóváírásra jogosult.
Az előzetes felmérés eredményei alapján a Szolgáltató mérlegeli, hogy az adatmentés egyáltalán kivitelezhető-e, ha igen, akkor pedig milyen feltételek mellett. Ezt követően az adatmentés lefolytatását az Ügyfélnek írásban – akár elektronikus úton is – kell megrendelnie. A szerződéstől való elállás esetén az Ügyfél köteles az elállás előtt felmerülő költségeket megtéríteni. Minden felhasznált eszköz, beleértve a részben felhasználtakat is (mint például alkatrészek) a munkafolyamat megszakítása után is a Szolgáltató tulajdonát képezik.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyújtott szolgáltatás nem az adott eszköz javítását vagy szabályozását jelenti. Az általános szerződési feltételek aláírásával az Ügyfél belegyezik abba, hogy a sikeres adatmentés esélyeit mérlegelő előzetes felmérés illetve magának az adatmentési folyamat elvégzésének céljából az adott adathordozó szétszerelhető (megnyitható), és egyben tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű beavatkozás az adott adathordozó gyártója által biztosított jótállás elvesztésével járhat. Az Ügyfél továbbá beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a meghibásodott alkatrészeket, illetve sikertelen adatmentés esetén magát az adathordozót megsemmisítse. Amennyiben az Ügyfél ragaszkodik a meghibásodott alkatrészek visszajuttatásához, úgy ezen igényét írásban a megrendelés napján jeleznie kell.
Amennyiben az Ügyfél ragaszkodik az adathordozó visszajuttatásához, úgy azt legkésőbb az adathordozó Szolgáltatóhoz való eljuttatását követő 30. napon kell elvinnie. Amennyiben az Ügyfél az előbb említett határidőt túllépi, úgy a Szolgáltató sikertelen adatmentés esetén az adathordozót megsemmisítheti, sikeres adatmentés esetén pedig raktározási díjat számíthat fel, amelynek mértéke naponta és adathordozóként áfa nélkül 200 Ft (254 Ft áfával) és kezdete pedig az adathordozónak a Szolgáltatóhoz való eljuttatását követő 31. nap. Az Ügyfél az adathordozó visszajuttatását legalább egy munkanappal a személyes átvétel előtt köteles jelezni. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Ügyfél által a Szolgáltató részére a visszaállított adatok másolásának céljából rendelkezésre bocsájtott adathordozót a Szolgáltató üresnek tekinti, az adathordozó tehát nem tartalmaz megőrizendő adatokat, és az adathordozó tartalmát a Szolgáltató megváltoztathatja (felülírhatja, törölheti).
Jelen szerződésben az adatmentést a Szolgáltató által elvégzendő vállalkozásként értelmezendő, amely keretében az adathordozó illetve fájlok állapotától, különösen azok műszaki állapotától (a sérülés fajtájától és mértékétől) függően a megállapodott feltételek szerint a lehető legtöbb adatot igyekszik visszaállítani. A Szolgáltató nem tehető felelőssé annak az eszköznek a működőképességéért, amelynek az adathordozó része volt, és szintén nem felel az adathordozón található operációs rendszer működőképességéért. Az adatmentés sikerarányát mindig a sikeresen olvasott szektorok illetve azok össz-száma közötti arányként kell megállapítani. A sérülések fájlrendszeren belüli eloszlásától függően a sérült fájlok aránya nagyobb lehet. Ha a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az adatmentés akkor tekintendő tökéletesnek, ha a sikerarány legalább 95 százalékos. Amennyiben a felek az adatbányászati eljárás elvégzésben állapodnak meg, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a szolgáltatás nem egy szokványos szolgáltatás és az így visszaállított adatok részben olvashatóak vagy részben teljesek és/vagy nem feltétlenül tartalmazzák az Ügyfél által igényelt adatokat.
Az Ügyfél köteles a visszaállított adat integritását és hibamentességét az átvételt követő első munkanapon ellenőrizni, figyelembe véve a sérülés természetét, az előzetes és az alapos felmérés eredményét illetve a sikeres adatmentés valószínűségét. Ha az Ügyfél az adott időtartam alatt nem reklamál, úgy a Szolgáltató e cselekvés hiányát úgy értelmezi, hogy a rábízott és visszaállított adatokról készített biztonsági másolatot törölheti. Ha az adatot az Ügyfél általi átvételt követően bármilyen formában módosítják, úgy az Ügyfél hibás teljesítésre hivatkozva nem érvényesítheti reklamációs jogát. Indokolatlan követelés esetén a Szolgáltató összes költségeit és az óraalapú munkadíját átháríthatja.
Az adatmentéssel kapcsolatos összes információ üzleti titkot képez, a Szolgáltató azokat felfedésére nem kötelezhető. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval folytatott kommunikációt (beleértve a telefonon folytatottat is) a Szolgáltató rögzítheti és archiválhatja. Az Ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató üzleti ajánlatairól tájékoztassa.
A Szolgáltató az Ügyfélnek az adatokat illetve adathordozókat csak jelen szerződés átadásával vagy érvényes, személyazonosságot igazoló okmányok felmutatásával adja át.
    * = kitöltendő
    ** = legalább az egyik kitöltendő

Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski